گیر افتادن هزاران پناهجو در مرز ترکیه و یونان

اردوغان ادعا کرده که بیش از ۱۸ هزار پناهجو موفق شده‌اند وارد اروپا شوند، اما شواهد حاکی از گیر افتادن هزاران نفر در منطقه بی‌طرف میان ترکیه و یونان است.