رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ تنها ۳ دهم درصد اعلام شد، یک سوم آنچه که پیش‌بینی شده بود. اصلی‌ترین دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی هم کاهش سهم نفت بود در اقتصاد نفتی سعودی. به گزارش «رویترز»آمارهای رسمی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ را تنها ۳ دهم درصد برآورد کردند که بسیار ناچیز است. با این حال رشد واقعی بخش غیرنفتی به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. رشد اقتصادی بخش غیرنفتی ۳.۳ درصد اعلام شد. رشد اقتصادی بخش نفتی اقتصاد عربستان سعودی که سهم زیادی در درآمدهای این کشور دارد اما کاهش ۳,۶ درصدی داشت که بدترین عملکرد این بخش از سال ۲۰۱۷ است. پیشتر رشد اقتصادی ۹ دهم درصدی برای عربستان سعودی پیش‌بینی شده بود. صندوق بین‌المللی پول هم اکتبر ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۲ دهم درصدی برای عربستان سعودی را پیش‌بینی کرد. میزان صادرات عربستان در مقایسه با سال ۲۰۱۸، ۱۰,۸ درصد کاهش یافت که از کاهش ۱۴ درصدی صادرات نفتی این کشور ناشی می‌شود.