مهرداد محمدنژاد، زندانی سیاسی: کرونا وارد زندان فشافویه شده

به گفته مهرداد محمدنژاد، یکی از هم‌بندی‌های او به کرونا مبتلا شده. او هشدار داده که «مسئولیت سلامتی یا مرگ اینجانب برعهده دادیاری‌ست که بدون هیچ دلیلی با تقاضای مرخصی‌ام مخالفت می‌کند.»