فرونتکس: «موج پناهجویی گسترده» از ترکیه در انتظار است

مرزبانان اتحادیه اروپا هشدار می‌دهند که یونان تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. برای حفظ آرامش در مرزهای اروپا نخست‌وزیر بلغارستان، کشور عضو اتحادیه اروپا، به ترکیه سفر می‌کند.