به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، اجلاس آتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل (Cop26) ممکن است به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتد. اجلاس امسال تغییرات اقلیمی که قرار است نوامبر امسال در شهرگلاسکو اسکاتلند برگزار شود، مهمترین نشست اقلیمی از سال ۲۰۱۵ و زمان توافق پاریس است. نشست اقلیمی در گلاسکو یکی از آخرین شانس‌ها برای اقدام جدی‌تر رهبران جهان و اجتناب از فاجعه اقلیمی است که جهان را تهدید می‌کند. اکنون به دلیل شیوع کرونا، زمزمه‌های تغییر زمان برگزاری کنفرانس به گوش می‌رسد. چین بزرگترین منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای ، کشوری کلیدی در مذاکرات اقلیمی است. درحالیکه آمریکا از توافق پاریس خارج شده، روشن نیست که چین تا چه اندازه به تعهداتش در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پایبند خواهد ماند. با شیوع ویروس کرونا در سراسر چین به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر مذاکرات اقلیمی برای چین در اولویت باشد. کرونا به کاهش تولید و فعالیت‌های دیگر و نتیجتاً، سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین شده است. معمولا در ماه‌های پیش از برگزاری چنین نشست‌هایی جلسات آمادگی و مذاکرات بسیاری صورت می‌گیرد، اما در آستانه نشست گلاسکو تحرک چندانی دیده نمی‌شود، با این وجود افراد آشنا با این نشست می‌گویند که ممکن است برخی از این مذاکرات و جلسات آمادگی با استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی نظیر کنفرانس‌های فیسبوکی، واتس‌اپ و رسانه‌های اجتماعی صورت گیرد. جلسات از راه دور به کاهش سفرهای هوایی نیز خواهد انجامید که خود از عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای است. برخی از شرکت کنندگان از جمله بریتانیا گفته‌اند که اوضاع را تحت نظر دارند تا در مورد شرکت در کنفرانس تصمیم گیری کنند. کمیسیون اروپایی می‌گوید، وضعیت حاضرتا کنون هیچ اثر قابل توجهی بر روی آمادگی برای نشست اقلیمی Cop26 نداشته است. اتحادیه اروپا و چین از طریق کنفرانس ویدیویی و مجراهای دیپلماتیک تماس‌های خود را در سطوح مختلف حفظ کرده‌اند. کنفرانس تغییرات اقلیمی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد با نام اختصاری Cop26 قرار است بین روزهای ۹ تا ۱۹ نوامبر در گلاسکو بریتانیا برگزار شود. اجلاس قبلی اقلیمی سازمان ملل دسامبر ۲۰۱۹ در مادرید برگزار شد.