طالبان: بدون آزادی زندانیان مذاکرات بین‌افغان برگزار نمی‌شود

 یک مانع بزرگ بر سر اجرای توافق‌نامه صلح آمریکا و طالبان در دوحه قطر. دولت افغانستان می‌گوید طالبان برای تکمیل فهرست یک‌هزار زندانی دست به آدم‌ربایی می‌زند.