گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم همکاری ایران

رویترز: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علاوه بر گزارش سه‌ماهه خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، گزارش جداگانه‌ای را مبنی بر عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی با آژانس و کوتاهی در تامین دسترسی بازرسان، به شورای حکام ارائه خواهد کرد.