سازمان جهانی بهداشت: کمبود ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده

به گفته مایک رایان این کمبودها در ایران محسوس‌تر است. سازمان جهانی بهداشت خواهان افزایش ۴۰ درصدی تولید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده شد.