نخستین حمله هوایی آمریکا به طالبان پس از توافق دوحه

برای اولین بار در ۱۱ روز گذشته نیروهای آمریکا مواضع طالبان در جنوب هلمند را بمباران کردند. این حمله در پاسخ به حملات مکرر طالبان به نیروهای افغان انجام شد.