کرونا – نگرانی گزارشگران بدون مرز از شرایط روزنامه‌نگاران زندانی

سازمان گزارش‌گران بدون مرز عملکرد جمهوری اسلامی در پنهان‌ کردن اخبار مربوط به شیوع کرونا و همچنین بدرفتاری با زندانیان سیاسی را تقلید از اقدامات چین دانسته است.