وخامت حال فریبا عادل‌خواه، زندانی دوتابعیتی ایرانی-فرانسوی در پی اعتصاب غذای ۶۰ روزه

فریبا عادل‌خواه برای بهره‌مندی از حق درمان با ممانعت سازمان امور زندان‌ها مواجه شده است. توأم شدن این شرایط با بحران کرونا در ایران و احتمال شیوع این ویروس در زندان‌ها، نگرانی‌ها در مورد وضعیت سلامتی این زندانی دو تابعیتی را تشدید کرده است.