زن بودن و مصائب کرونا

زن بودن در دوران همه‌گیری کرونا و خانه‌نشینی هم سختی‌های بیشتری همراه دارد. زنان به طور سنتی وظیفه مراقبت و نگهداری از کودکان، سالمندان و اعضای خانواده را به عهده دارند. در زمان بیمارداری این وظایف بیشتر هم می‌شود.