احتمال قرنطینه کودکان کار برای کنترل شیوع کرونا

انجمن‌های مردم‌نهاد خواستار حمایت وزارت بهداشت و دیگر نهادهای دولتی از کودکان کار شده‌اند. مراکز متولی دولتی اما طرح‌های دیگری بر مبنای ایجاد انزوا و اعمال تبعیض بیشتر دارند.