کرونا در ایران: وضعیت در استان گیلان «بالاتر از قرمز» است

در گیلان بیمارستان‌ها ظرفیت ندارند. نماینده رشت خواستار ایجاد بیمارستان صحرایی شده. رئیس نظام پرستاری هم می‌گوید: «پرستاران شدید به ماسک، لباس و دستکش نیاز دارند».