عربستان به نفت چوب حراج زد

قیمت نفت ۲۹ درصد از ارزش خود را در فقط یک روز از دست داد. این امر در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه است. پیش‌بینی شده که قیمت نفت به فقط ۳۰ دلار در هر بشکه برسد.