آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان

در حالی‌که اشرف غنی و عبدالله هر دو سوگند رئیس‌جمهوری یاد کردند، بخشی از توافق آمریکا با طالبان در مورد خروج سربازان آمریکایی اجرا می‌شود. پمپئو با حکومت موازی در افغانستان مخالفت کرد.