شیوع کرونا (کووید-۱۹) و بسته شدن مرزها از دو سو توسط نیروهای انتظامی ایران و عراق کار کولبران را عملا غیر ممکن کرده است. عبدالله بلواسی یک فعال صنفی مریوان پنجشنبه ۲۲ اسفند به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که شیوع ویروس کووید-۱۹ اشتغال کارگران مریوان را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری بیکار شده‌اند. از جمله کولبران که پیش از این با عبور از مناطق کوهستانی مانند مرز «ته ته» و گذشتن از مرز به سختی امرار معاش می‌کردند، اکنون با بسته شدن مرز از دو سو، بیکار شده و بدون درآمد مانده‌اند. شیوع کرونا به رکود واحدها و موسسات دامن زده و بر جمعیت بیکاران افزوده است. کارگران ساختمانی، کارگران واحدهای کوچک رسمی و غیر رسمی که اغلب بیمه نیستند شغل خود را از دست داده‌اند. برخی واحدهای بزرگ نیز همه یا بخشی از کارگران خود را به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرستاده‌اند.