آمریکا پایگاه‌های حشدالشعبی در سراسر عراق را بمباران کرد

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که حملات در تناسب با تهدیدها بوده است. جنگنده‌ها بین نجف و کربلا در پروازند. نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان‌های دیپلماتیک آمریکا مستقر شده‌‌اند.