کارگران کارخانجات شیشه قزوین، صبح روز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه برای دومین روز پیاپی در اعتراض به عدم به‌کارگیری اقدامات لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تجمع کردند. این کارگران گفتند: از زمان شیوع ویروس کرونا به جای تعطیلی موقت شرکت و سایر تمهیداتی که باید توسط مدیران اتخاذ شود، کارگران همچنان باید کار کنند. کارگران نگرانند که در مسیر رفت و آمد دو ساعته در اتوبوس حامل کارگران به ویروس کرونا مبتلا شوند. آنها گفتند که با وجود توصیه‌های نهادهای مسئول مبنی بر تعطیلی غذاخورها، کارگران همچنان در سالن غذا خوری غذا می‌خورند و این نشان دهنده بی‌توجهی مدیران به سلامت آنها است. این کارگران یک روز قبل نیز به همین دلیل مقابل در ورودی کارخانجات شیشه قزوین تجمع کردند.