آخرین وضعیت نسرین ستوده در گفت‌وگو با رضا خندان

رضا خندان، همسر نسرین ستوده در گفت‌وگو با زمانه از آخرین وضعت نسرین ستوده و علت اعتصاب غذای او می‌گوید. به گفته رضا قرار بوده نسرین ستوده دیگر اعتصاب غذا نکند، اما شرایط در روزهای گذشته به شدت بحرانی شده و نسرین ستوده چندین مرتیه از مقامات قضایی خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی شده است، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. از این‌رو بار دیگر نسبت به بی‌تفاوتی قوه قضاییه نسبت به زندانیان سیاسی، اقدام به اعتصاب غذا کرده است.