کارگران شهرداری‌ها بدون مزد در صف اول مقابله با کرونا

نبود امکانات کافی جهت پیشگیری از ابتلای کارگران شهرداری‌ها به کرونا تنها یک مشکل این کارگران است. آن‌ها در روزهای گذشته دست‌کم در پنج شهر اعتصاب و تجمع کرده‌اند زیرا ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند.