تهدید کرونا برای کارگران و بی‌کفایتی دولت و ‌کارفرمایان

بهنام زارعی ــ ویروس کرونا در تمام ایران شیوع پیدا کرده اما کارگران در سایه بی‌کفایتی دولت و کارفرمایان مجبورند در فقدان تدابیر بهداشتی لازم و بسته‌های حمایتی، همچنان برای امرار معاش بر سر کار حاضر شوند.