روزهای کرونایی: خانه‌ماندن در جهان دیجیتال دشوار نیست

رضا جلودارزاده، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در گفت‌وگو با زمانه از تجربیاتش در زمان شیوع ویروس کرونا و قرنطینه می‌گوید. او به همراه خانواده‌اش ۲۵ روز است در خانه به سر می‌برند.