فرار زندانیان از زندان پارسیلون خرم‌آباد قبل از تحویل سال

شیوع کرونا زندانیان را مضطرب کرده است. یک زندانی متواری کشته و یک تن دیگر مجروح و یکی از آن‌ها هم بازداشت شد. سایرین هنوز متواری‌ا‌ند.