راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران تحت تأثیر شیوع کرونا

بولتن دانشمندان اتمی خواهان نصب بیشتر دوربین‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران و آزادی عمل بازرسان شده است. نمایتده ایران می‌گوید نگرانی‌ها بی‌مورد است.