روزهای کرونایی: تجربه قرنطینه و بازگشت به زندگی عادی در شرق چین

زهرا، دانشجوی ایرانی در استان آن‌هوئی چین در گفت‌و‌گو با «زمانه» تجربه‌اش را از قرنطینه، تمهیدات دولت چین برای پیشگیری از کرونا و بازگشت مجدد زندگی به خیابان‌های آن کشور در میان گذاشت.