صبح یکشنبه ۲۲ مارس/ سوم اسفند یک زمین لرزه به قدرت ۵,۳ ریشتر زاگرب، پایتخت کرواسی را لرزاند. براساس گزارش خبرگزاری‌ها این زلزله تلفات جانی نداشت اما موجب فروریختن ساختمان‌ها و زخمی شدن صدها تن از ساکنان زاگراب شد. به دنبال این زلزله، چندین پس لرزه دیگر نیز رخ داد و شهرندان زاگراب هراسان به خیابان آمدند. وزیر کشور کرواسی از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند و برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از یکدیگر فاصله بگیرند. در کرواسی تا به حال ۲۰۹ نمونه مثبت کرونا گزارش شده است.