کرونا در ایران: طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» به تصویب نرسید

صرفاً تعطیلی مشاغل و اجتماعات به مدت دو روز تمدید شد. رییس فراکسیون حقوق شهروندی خواهان ورود مجلس به بحران برای تعطیلی کشور به مدت یک ماه شد.