گوترش: زمان همبستگی است و نه حذف

دبیرکل سازمان ملل از رهبران ۲۰ کشور صنعتی جهان خواست با کنار گذاشتن یکجانبه‌نگری، دست از اعمال تحریم بردارند و به یاری کشورهای در حال توسعه بشتابند.