به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی چهارشنبه ۶ فروردین اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی دریافت می‌کنند. بر همین اساس ۳ میلیون و ۷۰ هزار خانوار اعتراض کردند که از بین آن‌ها یک میلیون و ۱۷۶ هزار خانوار اعتراضشان پذیرفته شد و به لیست اضافه شدند. سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی در ادامه این مصاحبه افزود: «در حال حاضر ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار بسته معیشتی ماهانه دریافت می‌کنند.» تاکنون چهار دوره از بسته معیشتی دولت به مردم پرداخت شده و قرار است پنجمین مرحله از کمک‌‌های معیشتی ساعت ۲۴ یکشنبه ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. مبلغ پرداختی بابت طرح حمایتی معیشتی دولت به خانوارهای یک نفره ۵۵هزار تومان، دونفره ۱۰۳هزار تومان، ۳نفره ۱۳۸هزار تومان، ۴نفره ۱۷۲هزار تومان و ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است و به نفر ششم و بیشتر هر خانواده بسته معیشتی تعلق نمی‌گیرد.