تصمیمات جدید دولت برای مقابله با کرونا

روحانی از مردم خواست برای اجرای طرح‌های سخت‌گیرانه آماده باشند. او گفت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که تصویب نشده بود تصویب خواهد شد. سفرهای جدید و خروج از شهرها نیز ممنوع می‌شود.