محمود امیری مقدم: توقف کار پزشکان بدون مرز در ایران مغایر با «حق درمان» شهروندان است

مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید چون سران جمهوری اسلامی سوءظن شدیدی به کشورهای خارجی دارند، عملیات امدادی سازمان پزشکان بدون مرز را متوقف کردند.