محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت رفتار ناموجه با پزشکان بدون مرز در ایران نمایانگر این واقعیت است که در ایران دو دولت وجود دارد و حتی شاید دیگر دولتی هم در کار نباشد. یکشنبه گذشته پزشکان بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند در اصفهان به عنوان دومین کانون شیوع کووید ۱۹ در ایران یک بیمارستان صحرایی با ۵۰ تخت‌خواب و ۹ پزشک دایر می‌کنند. این تجهیزات و پزشکان از بوردو فرانسه به ایران اعزام شده بود. اما به دلیل توطئه‌پنداری خامنه‌ای و این ظن که «جن و انس» دست در دست هم داده‌اند که در ایران کرونا شیوع پیدا کند، مقامات وزارت بهداشت محترمانه عذر پزشکان بدون مرز را خواستند، اما سرانجام موافقت کردند که پزشکان در شرق ایران اتباع خارجی را درمان کنند. به گفته صادقی، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه با ورود پزشکان بدون مرز به ایران موافقت کرده بودند. صادقی یادآوری کرد: «دو دولتی یا چند دولتی یا به تعبیر رادیکال‌تر بی‌دولتی در کشور برای حاکمیت ایران خیلی خطرناک است و اعتماد جامعه جهانی را هم نسبت دولت و حاکمیت در ایران دچار خدشه می‌کند.»