بخشی از منابع مسدودشده مالی ایران آزاد شد

همزمان یک نماینده مجلس خبر داد که با بخش قابل توجهی از درخواست ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول موافقت شده است. اولین وام ایران از صندوق بین المللی پول از جنگ جهانی دوم تاکنون.