کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول‌ گفته به دنبال شیوع گسترده ویروس کرونا، جهان وارد رکود اقتصادی شده است. او راه خروج از رکود اقتصادی در جهان را «اختصاص بودجه و تدابیر گسترده اقتصادی» دانسته است. تاکنون بیش از ۸۰ کشور عمدتا کم درآمد جهان از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک اضطراری کرده‌اند. رئیس صندوق بین‌المللی پول در کنفرانس خبری اینترنتی خود گفته رکود اقتصادی فعلی از بحران مالی سال ۲۰۰۹ بدتر است. بر اساس پیش‌بینی رئیس صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با پیامدهای این وضعیت دو و نیم تریلیون دلار لازم است و البته این برآورد یک برآورد «حداقلی» است.