ناآرامی و آتش‌سوزی در زندان شیبان اهواز – درگیری با خانواده زندانیان

در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده  دود از درون ساختمان زندان برخاسته و صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.