افشا و حراج اطلاعات شخصی ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام

معاون وزیر ارتباطات با تایید این خبر اعلام کرد وب سایتی که ایران میزبانش است دست به این سرقت بزرگ زده است.