مستقل نبودن قوه قضاییه، مانع اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی

عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، ممانعت از اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی را ناشی از عدم استقلال قوه قضاییه می‌داند. او از قوه قضاییه می‌خواهد برای فراهم شدن امکان راستی آزمایی این ادعا که «نیمی از زندانیان سیاسی به مرخصی آمده‌اند»، اسامی و مشخصات این زندانیان سیاسی را منتشر کند.