جنبش دانشجویی، توانایی‌ها و محدودیت‌ها

جواد عباسی توللی- برای بررسی ماهیت جنبش دانشجویی و یافتن دلایل برخورد همه جانبه نهادهای امنیتی با فعالان دانشجویی باید ویژگی‌های این جنبش را مورد بررسی قرار داد.