کرونا در جهان: سازمان ملل با کمبود بودجه روبه‌روست

در حالی‌که سازمان ملل در قطعنامه‌ای خواستار همکاری جهانی برای مبارزه با کرونا شده است، دبیرکل سازمان ملل می‌گوید کشورهای عضو به تعهدات مالی خود عمل نکرده‌اند و این وضع را بحرانی‌تر می‌کند.