شیرین عبادی: دادن مرخصی به نرگس محمدی وظیفه‌ قوه قضاییه است

برادر نرگس محمدی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار آزادی او از زندان زنجان شده است. شیرین عبادی می‌گوید در شرایط اضطراری حفاظت از جان زندانیان وظیفه دستگاه قضاست.