کرونا و زندانیان سیاسی: چه کسانی آزاد یا مرخص شده‌اند؟

زمانه تلاش کرده تا با استفاده از منابع مختلف، شمار زندانیان آزاد شده در روز‌های گذشته را استخراج کند. بر اساس این بررسی تا به حال حدود ۱۰۰ زندانی سیاسی آزاد یا مرخص شده‌اند.