صبح چهارشنبه ۸ آوریل/ ۲۰ فروردین ماریو سنتنو، رئیس کارگروه اروپا با انتشار پیامی در تویبتر اعلام کرد گفت‌وهای وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا درباره بسته حمایتی به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو برای سه کشور ایتالیا، اسپانیا و فرانسه به پنجشنبه ۹ مارس/ ۲۱ فروردین موکول شد. سنتو نوشت: «ما به توافق نزدیک بودیم اما توافق حاصل نشد. کارگروه اروپا را به تعلیق درآوردم. فردا ادامه می‌دهیم». گفت‌و‌ها ۱۶ ساعت به دراز کشیده بود. آلمان و هلند با تخصیص بسته حمایتی به سه کانون بزرگ شیوع کووید ۱۹ در اروپا مخالفت کرده بودند. فرانسه، اسپانیا و ایتالیا مایل نیستند با دریافت وام مقروض شوند و به راهی بیفتند که یونان در سال‌های گذشته طی کرد: وابستنگی به آلمان و اخذ سیاست‌های ریاضتی.