روحانی: هم می‌توان کار کرد، هم کرونا نگرفت‎

روحانی از صندوق بین‌المللی پول خواست تا تبعیض قائل نشود و به ایران وام پرداخت کند. او از پرداخت اعتبار یک میلیونی به خانواده‌ها دفاع کرد بدون آن‌که بگوید چنین وامی چه دردی از مردم دوا می‌کند.