خانه امن «مافیای دارو» کجاست؟

آیا در ایران با «مافیا دارو» روبرو هستیم، اگر بله این مافیا در کجا و چگونه فربه می‌شود؟ بررسی تنها چند شرکت دارویی همدستی شرکت‌های دارویی و وزارت بهداشت و درمان در سودجویی و ثروت‌اندوزی از سلامت مردم را آشکار می‌کند.