حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهریستی می‌گوید خشونت خانگی نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری نداشته است. اوگفته: «طبق آمارهای ما خشونت خانگی شامل مواردی مانند کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول آزاری نسبت به گذشته و قبل از ایام کرونا و قرنطینه خانگی تفاوت معناداری نداشته است. البته موارد روال گذشته را داشته‌ایم، اما با افزایش معنادار مواجه نبوده‌ایم.» این در حالی است که در اغلب کشورهای درگیر با کرونا، گزارش‌ها و شواهدی مبنی بر افزایش موارد خشونت خانگی منتشر شده است. مسعودی فرید گفته: «البته در شرایطی که استرس به دلیل موضوع بیماری کرونا و مسائل اقتصادی بالا رفته، باید موضوع خشونت خانگی در این شرایط مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرده که باید اطلاع‌رسانی دقیق انجام شود تا خانواده‌ها چنانچه با مشکلی در این زمینه مواجه شدند با خطوط مشاوره تماس برقرار کرده و مشاوره‌های لازم را دریافت کنند. فرید در عین حال گفته ممکن است موارد کودک آزاری که در گذشته و قبل از شیوع کرونا هم وجود داشته، در حال حاضر نیز برای کودکان بدسرپرست اتفاق بیفتد. او از مردم خواسته اگر با مورد خشونت خانگی که شامل همه موارد کودک آزاری، همسرآزاری، سالمند آزاری و معلول آزاری است برخورد کردند، با اورژانس اجتماعی یا ۱۲۳ تماس بگیرند و اطلاع دهند.