عبدل ماجد، افسر سابق ارتش بنگلادش که در دادگاه به قتل شیخ مجیب الرحمان، رهبر استقلال این کشور محکوم شده بود، پس از ۲۵ سال فرار اعدام شد. او و پنج تن دیگر از نظامیان بنگلادش از سوی دادگاه به خاطر کشتن مجیب الرحمان در اوت ۱۹۷۵، تنها چهار سال پس از استقلال این کشور از پاکستان، محکوم شده بودند. دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۰۹ حکم اعدام پنج تن از دستگیرشدگان را تایید کرد و آنها اعدام شدند. سه‌شنبه هفته گذشته وزیر کشور بنگلادش نیز از دستگیری عبدل ماجد پس از بازگشت به کشور خبر داده بود. ماجد پیش از این مسئولیت قتل رهبر استقلال بنگلادش به همراه چند عضو خانواده و کارکنان دفترش را پذیرفته بود. او سال ۱۹۹۶ پس از آنکه شیخ حسینه، دختر شیخ مجیب الرحمان به نخست وزیری رسید، از این کشور گریخت و ۲۵ سال بعد پس از بازگشت به بنگلادش دستگیر و اعدام شد.