در تهران پس از شیوع کرونا ۱۰ هزار قبر جدید آماده شده است. این خبر را مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، یکشنبه ۲۴ فروردین در جلسه شورای اسلامی این شهر اعلام کرد. علاوه بر این سازمان بهشت زهرا شهرداری تهران طراحی و ساخت «مرکز تطهیر مجهز و ایزوله» را هم «با هدف افزایش ظرفیت پذیرش اموات در مواقع بحرانی در محل سوله های بحران» آغاز کرده است. به گفته یزدانی ظرفیت سردخانه‌های «مجتمع عروجیان» نیز افزایش یافته است: یک سردخانه با ظرفیت ۴۰ فوتی و دو سردخانه کندویی به امکانات این سازمان افزوده شده است. سازمان بهشت زهرا همچنین ۲ دستگاه کانتینر ۱۲ متری یخچال دار را هم برای «شرایط بحران» و «به جهت پشتیبانی از سردخانه مرکزی» در اختیار گرفته است.