کارمزدی در وضعیت کرونایی: نمونهٴ مدرسان زبان

مانی‌ سهل‌آبادی − در این دوران بحران کرونا بسیاری از شغل‌ها آسیب دیده‌اند و یکی از آن‌ها مدرسان زبان هستند که با روزی شش ساعت کار مزدی، درآمد یک و ماه و نیم آن‌ها حداکثر یک میلیون و سیصد و شصت هزار تومان است.