بررسی درخواست وام اضطراری ایران در صندوق بین‌المللی پول

ایران برای نخستین بار پس از انقلاب ۵۷ از صندوق بین المللی پول ۵ میلیارد دلار کمک اضطراری درخواست کرده. بیش از ۹۰ کشور در پی شیوع ویروس کرونا چنین درخواستی کرده اند.